Subsidie voor groene garagedaken toegekend!

Na een uitgebreide voorbereiding waarbij alle buurtgenoten de mogelijkheid hebben gehad aan het project ” Groene Garagedaken Pedagogenbuurt “ mee te doen, is voor 8 buurtgenoten subsidie aangevraagd bij het hoogheemraadschap “De Stichtse Rijnlanden“ in het kader van subsidieregeling ‘ Blauwe Bewonerinitiatieven” . De subsidieaanvraag is toegekend, omdat het project voldoet aan de criteria van deze regeling. Afhankelijk van het subsidiebedrag dat eind juni 2022 bekend wordt wordt met de acht deelnemende bewoners overlegd of daadwerkelijk wordt overgegaan tot het bedekken van de garagedaken. De werkgroep zet met het project een eerste aanzet om de buurtgenoten te stimuleren om ons buurtje zo veel mogelijk te vergroenen en op deze manier de biodiversiteit en de gezonde leefomgeving te vergroten.

Een groen dak is bedekt met sedum planten ( rotsplantjes(sedum, hieronder links) of met verschillende wilde planten (biodiversdak, plaatje hieronder rechts) en kan worden toegepast op de platte daken van onze garages en uitbouwen en huizen.

 

 

De voordelen van groene daken:

  • de dakbedekking van de garage of uitbouw gaat twee keer zo lang mee
  • zorgen voor verkoeling (ca 4 graden verschil tijdens een hittegolf)
  • bieden meer leefgebied, nestgelegenheid en voedsel aan bijen, hommels, vlinders, vogels en insecten en zorgen hiermee voor een beter ecologisch evenwicht en versterken de natuurwaarde van de buurt
  • zuiveren de lucht door het afvangen van fijnstof (per m2 groen dak tot 200 gram fijnstof per jaar)
  • reduceren geluid binnen en buiten
  • houden regenwater vast en vertragen daarmee de afvoer van water
  • in combinatie met zonnepanelen kan het de opbrengst van zonnepanelen verhogen door verkoeling op en rond het dak
  • waarde stijging van je woning/garage
  • ‘groen’ zien verbetert de gezondheid en vermindert stress voor de mens

Twee trotse groenedakeigenaren vertellen waarom een groen dak blij maakt. Lees hier verder.

 

Kortom groene daken zijn nuttig voor dieren, planten en mensen, omdat ze zorgen voor een gezonde en prettige leefomgeving. Voor de werkgroep is het bovenstaande de reden geweest project “Groene garagedaken Pedagogenbuurt ”te starten. 

Dakconstructie

Er is in 2021 een constructieonderzoek door het ingenieursbureau “De Linge” (uitgevoerd in opdracht van de MNU op verzoek van de bewonersvereniging). Resultaat is dat de dakconstructie voldoet voor een groendak van maximaal 60 kg/m2, maar dan moet het grind wel verwijderd worden.

Aandachtspunten daarbij: er zijn nogal wat daken (met grind) uit 1970. Als de onderlaag van het grind in het daklaag is ingesmolten moet het dak vernieuwd worden. De kosten per dak zijn dan ongeveer € 2.500,-

 

Subsidie:

In het najaar 2021 heeft Maarten meerdere offertes aangevraagd. Sedumworld uit Vinkeveen kwam als meest betrokken en voordelig uit de bus. Zij hadden voor een pakket voor een groendak en een biodiversdak voor de garages uit de Pedagogenbuurt aangeboden. Helaas heeft dat niet geleid tot aanleg van groene daken. Onder andere omdat de subsidiepot van 2021 leeg was. We hebben toen besloten om in voorjaar 2022 het project voort te zetten.  In maart 2022 heeft de werkgroep het project weer opgestart door Huis-aan-Huis een flyer te verspreiden.

Na het peilen van de animo uit de buurt bleek de subsidieregeling blauwe bewonersinitiatieven het meest haalbaar. Deze is aangevraagd voor 8 bewoners en dus toegekend. In juni horen we waarschijnlijk meer over het toegekende bedrag per bewoner.  

 

 

Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven

 

Het Hoogheemraadschap “De Stichtse Rijnlanden heeft een subsidieregeling “Blauwe bewonersinitiatieven” in het leven geroepen. Deze regeling “subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. Want waterbeheer doen we samen!.” 

Het is een regeling waarvan de hoogte van de subsidiebijdrage per aanvraag maximaal € 5.000 (incl. BTW) bedraagt , waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit bekostigt. 

Meer informatie

Op zoek naar een leverancier

Na overleg met de Gemeente Zeist is een besloten een lokale hovenier te zoeken waar de Stichting Samen Duurzaam goede ervaringen mee heeft. Hoverniesbedrijf Paul Nap is bereid 3 lagen licht gewicht groenpakkket te leveren, geschikt voor de garagedaken en de werkgroep met raad en daad te willen bij te staan.