gemeenteraad zeist behandelt 4 maart de opgave voor klimaatbestendige straten en tuinen

Gemeente Zeist is op meerdere fronten bezig met verduurzaming van de gemeente. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan het verminderen energie en Co2 uitstoot. Ook de effecten van klimaatverandering zullen op termijn steeds meer merkbaar worden. De gemeenteraad behandelt daarom 4 maart de klimaatbestendigheid van straten en tuinen.

Meer informatie over hoe de gemeente werkt aan duurzame energie: www.zeist.nl/nieuweenergie

Hieronder een stuk uit de nieuwsbrief  duurzame energie van de gemeente: Klik hier om je aan te melden

Het college van burgemeester en wethouders wil investeren in klimaatbestendige straten en tuinen. Maatregelen zijn nodig en het college wil de effecten van klimaatverandering samen met inwoners aanpakken, omdat ongeveer 50% van de ruimte (huizen, tuinen enzovoort) van inwoners en bedrijven is.

De raad behandelt op donderdag 4 maart het voorstel over de route naar een Klimaatbestendig Zeist, met daarin ambities en maatregelen.

Wouter Catsburg: “Klimaatbestendigheid is niet alleen een lokale verantwoordelijkheid, daarom zijn hier wereldwijde afspraken over gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs. Dit is verder uitgewerkt in een landelijk klimaatakkoord. Regionaal is de Regionale Adaptatie Strategie omarmd en ook als gemeente Zeist willen we er voor zorgen dat onze inwoners, nu en in de toekomst, hier prettig kunnen wonen, werken en recreëren.”

Periodes van grote hitte en langdurige droogte, maar ook extreme regenval: het zijn gevolgen van klimaatverandering waar Zeist mee te maken heeft en krijgt. Naast het tegengaan van klimaatverandering, wil de gemeente ook werken aan maatregelen om voorbereid te zijn op onvermijdelijke gevolgen van een warmer klimaat.

Het plan beschrijft ambities en concrete doelstellingen, veel willen we bereiken door slim mee te koppelen met projecten in de openbare ruimte of de energietransitie. Tegelijkertijd zullen bepaalde knelpunten sneller aangepakt moeten worden, dit wordt meegenomen in het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan dat dit jaar opgesteld wordt. Voorbeelden zijn de infiltratievelden voor het regenwater op de Kromme Rijnlaan en Oude Arnhemseweg Een infiltratieveld kan regenwater dat afkomt van verharde oppervlakken zoals dakvlakken, wegen en fietspaden tijdelijk vasthouden en laat het infiltreren in de bodem.