Uitslag enquête duurzaamheid Pedagogenbuurt

28-4-2021

30 buurtgenoten hebben onze enquête ingevuld. Waarvoor dank. Hierbij een samenvatting van de resultaten. 

Meer dan de helft van de reacties komt van buurtgenoten in de leeftijd van 55 tot 70 jaar. 90% van de respondenten maakt zich zorgen over de klimaatverandering en iedereen weet dat het beleid van de overheid is om te stoppen met het gebruik van aardgas in 2050.
Motivatie om huis te verduurzamen.

Het behalen van de klimaatdoelen, samenwerken aan een toekomst bestendige wijk en voorbereid zijn op de stijgende gasprijs worden het vaakst genoemd als motivatie. Overigens wil 20% eigenlijk helemaal niet van het aardgas af.

Obstakels en alternatieven
De investeringskosten ziet u als belangrijkste obstakel om aan de slag te gaan met de verduurzaming. De warmtepomp is het best bekende alternatief voor de gas gestookte cv-ketel, gevolgd door een warmtenet en elektrische verwarming met een losse boiler.
Uitgangspunten voor routekaart
De uitgangspunten die wij hebben opgenomen in de routekaart kunnen rekenen op ruime steun vanuit de wijk. 90% is het eens met de stelling dat een aardgasvrijewijk voor iedereen betaalbaar moet zijn. 94% is het eens met de stelling dat een aardgasvrijebuurt de steun moet hebben van de bewoners . 97% vindt ook dat mensen die zelfstandig aan een oplossing willen werken vrij zijn om dit te doen en 87% is het eens met de stelling dat huiseigenaren geholpen moeten worden door instanties bij het verduurzamen van de woning.
70% van de respondenten ziet het meest perspectief in een collectieve oplossing.
Belangrijk bij een oplossing naar aardgasvrij wonen
Duidelijke opties afgestemd op uw woning wordt hierbij het vaakst genoemd, gevolgd door de investeringskosten op woningniveau, subsidie vanuit de overheid, de hoogte van de energierekening, impact op uw woning en financieringsmogelijkheden als laatste.
Wat is er al gebeurd?
Er is al veel gedaan. 8 van de 10 respondenten hebben in de afgelopen 5 jaar tenminste 2 energiebesparende maatregels genomen. 93% heeft het oorspronkelijke enkel glas inmiddels vervangen. Zonnepanelen liggen bij 7 van de 10 respondenten op het dak en een ruime meerderheid heeft een goed beeld van de verduurzamingsmogelijkheden voor de huizen.
Informatie
Iets meer dan 1/3 heeft behoefte aan meer informatie en zou die informatie het liefst bij een informatieavond krijgen.
Gezamenlijke actie

Meedoen met een gezamenlijke actie hangt voor de meerderheid af van het aanbod en het voordeel. Regenwateropvang, sedum op het garagedak, aanschaffen van een warmtepomp of de garagepaden onderhouden worden het meest genoemd als items voor een gezamenlijke actie.

Meedoen?

9 mensen willen wel meedoen met duurzame initiatieven. Meedoen met het verder verduurzamen van de wijk? Neem contact op