Verkenning naar boring voor onderzoek aardwarmte gestart tussen Zeist, Utrecht en de Bilt

03-06-2021

Een boortoren van ruim 30 meter hoog moet een gat van ongeveer 2.5 km diep gaan boren voor verder onderzoek naar aardwarmte. Dit kan in de toekomst kansen bieden om huizen in Midden-Nederland zonder fossiele brandstoffen te verwarmen.

Wat is aardwarmte?>>>

Foto: WEP – Well Engineering Partners

In 2020 heeft SCAN in de omgeving seismisch onderzoek gedaan. Ook iedereen in de Pedagogenbuurt heeft een brief daarover gehad. Nu heeft SCAN aangekondigd dat zij een voor de volgende fase, een boring, het gebied tussen Zeist, Utrecht en de Bilt  hebben geselecteerd. Dit gebied is interessant omdat er meerdere aardlagen aanwezig zijn waaruit aardwarmte gewonnen zou kunnen worden. De lagen lopen vaak ver door, dus deze strategische locatie kan informatie opleveren voor een veel groter gebied. 

De boring zal een gebied van twee voetbalvelden in beslag gedurende 6-12 maanden. Na deze periode zal alles verwijderd worden en zal het gebied weer teruggebracht worden in originele staat. De boring wordt dus niet gebruikt voor de winning van aardwarmte, alleen voor het vergroten van kennis. SCAN gaat met lokale overheden aan de slag een geschikte locatie te vinden.

Lees meer op de website van SCAN