De pedagogenbuurt

De Pedagogenbuurt bestaat uit 228 min of meer uniforme woningen die in de periode 1968 – 1971 (volop aardgas) zijn gebouwd. Er is bij de bouw weinig rekening gehouden met het energieverbruik van de huizen, maar dat verbruik staat in deze tijd ter discussie.
De uitdaging voor de komende jaren is de omslag van verwarmen met aardgas naar verwarmen met duurzame energie. De bewoners van de buurt bestaan uit een mix van gezinnen met jonge kinderen, bewoners van middelbare leeftijd waarvan de kinderen op het punt staan uit huis te gaan of al op zichzelf wonen en ouderen die al langer dan 20 jaar in de buurt wonen. 

De buurt is goed georganiseerd en kent bovengemiddelde sociale cohesie. Veel bewoners in de buurt zijn lid van de actieve bewonersvereniging en er zijn straatcontactpersonen waardoor de communicatie met de communicatie met de bewoners gemakkelijk verloopt. Bovendien zijn veel bewoners aangesloten bij het buurtnetwerk van Nextdoor.

 

Voor meer informatie over de wijk, bekijk de website van de bewonersvereniging. 

Ervaringen van bewoners

Energieverbruik

Hieronder is een grafiek te zien van het energieverbruik van de Pedagogenbuurt. Er is een mooie daling in elektriciteitsverbruik te zie. We hebben dan ook veel zonnepanelen in de wijk, maar zuinigere apparaten en lampen zal ook effect hebben. Het gasverbruik zakt langzaam. Er worden ook steeds meer huizen verduurzaamd, en dat is te zien in de gegevens van de wijk.

gegevens van https://opendata.cbs.nl/statline#/CBS/nl/

Enquêtes

We hebben verschillende enquêtes gehouden in de buurt, hieronder een aantal waarnemingen.

Najaar 2017, enquête wooncomfort

De eerste enquête die wij in het najaar van 2017 hebben uitgevoerd in de buurt hadden 34 deelnemers. Uit de enquête blijkt dat het energiegebruik sterk uiteen loopt van 230 tot 2.400 m3 gas en 215 tot 3.700 kWh elektriciteit. Dit is ook tekenend voor de buurt, er zijn niet alleen grote verschillen in genomen verduurzamingsmaatregelen maar ook in gezinssamenstelling/gebruik en dergelijke. Diverse bewoners hebben klachten over kou, vocht, tocht, schimmelvorming, en in de zomer juist te warme zolders in de  in de woning.

Er is nog winst te behalen bij kleine maatregelen zoals buisisolatie of radiatorfolie, dit heeft maar een klein aantal mensen.

Belangrijkste belemmeringen zijn financieel, maar ook gebrek aan tijd of informatie is soms een belemmering. 

De belangrijkste doelen van verduurzamingsmaatregelen zijn ten eerste lagere energiekosten, ook is er behoefte naar het verbeteren van het comfort en staat van onderhoud van de woning. 

Voorjaar 2019, verkenningstraject routekaart aardgasvrij

Bij het verkenningstraject van de routekaart aardgasvrij hebben we samen met De Warmte Transitie Makers een enquête uitgezet. We waren blij met de vele reacties (43) die we hebben gekregen op het verkenningstraject, omdat meer reacties een beter beeld geven van wat er speelt in de buurt. 83% van de reacties geeft aan het verkenningstraject een goed idee te vinden. 11 bewoners geven bovendien aan actief mee te willen praten in het verkenningstraject.

December 2019, Studentenonderzoek universiteit utrecht

In december 2019 zijn studenten langs geweest in de Pedagogenbuurt en in de wijk Austerlitz. Zij onderzochten onder andere de attitude tegenover de gemeente, de staat van kennis, motivatie voor verduurzamen en koken op inductie. 

 

 

17 Februari 2020, peiling tijdens buurbijeenkomst

17 februari 2020 was de presentatie van de routekaart door De Warmte Transitie Makers. Er waren een aantal vragen tijdens te presentatie waar met groene of rode kaartjes op gestemd kon worden. Hier werd onder andere aangegeven dat ruim 85% van de aanwezigen al stappen ondernomen had om de woning te verduurzamen. Aan het begin en eind van de presentatie werden de vragen gesteld of u het belangrijk vond dat de wijk gezamenlijk optrekt of dat iedereen zijn eigen tempo bepaald; en of u met vertrouwen of afwachtend keek naar het idee van een aardgasvrije oplossing voor de wijk. Aan het begin van de de presentatie koos al een ruime meerderheid voor een gezamenlijke aanpak, na de presentatie was dit aandeel nog toegenomen. Wel waren mensen aan het begin van de presentatie afwachtend voor een aardgasvrije oplossing, aan het eind van de presentatie had ongeveer de helft vertrouwen in de aardgasvrije oplossing. bekijk hier de hele presentatie(pdf)

April 2021, enquête duurzaamheid

Samen met De WarmteTransitieMakers uit Utrecht hebben wij een routekaart naar een aardgasvrije buurt gemaakt. Wij wilden zo goed mogelijk een beeld krijgen van de wensen van de buurt ten aanzien van verduurzamen en aardgasvrij. We hebben 30 reacties gehad.  Bekijk hier de volledige resultaten