Over Ons

Wij zijn vier bewoners uit de Pedagogenbuurt met hart voor het milieu, die zich vanaf 2018 bezig houden met het energievraagstuk in de buurt.
We hebben deze site gemaakt om jullie, bewoners van de Pedagogenbuurt Zeist, te informeren over de mogelijkheden om je huis te verduurzamen. Door informatie en ervaringen te delen en met elkaar te leren wordt het makkelijker worden om stappen te zetten en fouten te vermijden.

Daarnaast komt de omslag van fossiele energie naar duurzame energie eraan. We willen graag weten wat dit betekent voor onze buurt. Wat zijn de mogelijkheden om onze huizen te verwarmen met andere energiebronnen dan aardgas en wat komt er bij die omslag allemaal kijken. In de afgelopen jaren hebben wij verschillende onderzoeken gedaan en laten doen in de buurt. Onderzoek naar collectieve oplossingen voor de gehele buurt Vollenhove met aardwarmte en zonnepanelen, warmteopslag voor alleen de Pedagogenbuurt met buffering op het Jan Ligthartplein, maar ook hoe je een individuele woning aardgasvrij zou kunnen maken.

We hebben diverse buurtbijeenkomsten over dit onderwerp georganiseerd, individuele keukentafelgesprekken gevoerd, studenten zijn de buurt ingetrokken om met buurtbewoners te praten, flyers huis-aan-huis bezorgd, de gemeente Zeist heeft diverse brieven aan de bewoners gestuurd.

 

Ons werkgroepje is de afgelopen vier jaar actief in de buurt. Wij merken dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de energietransitie. Daar willen wij graag verandering in brengen door nog meer met jullie in gesprek te gaan waarbij het niet alleen over energie hoeft te gaan maar ook over andere onderwerpen zoals zuinig omgaan met water, stimuleren van de biodiversiteit.

 

Dit hebben we niet alleen gedaan. We hebben hulp gehad van:


Mijn Groene Huis heeft onder andere de verschillende mogelijkheden voor verduurzamen onderzocht, buurtbijeenkomsten georganiseerd en het all-electric scenario uitgezocht.


De WarmteTransitieMakers hebben ons begeleid in het project aardgasvrij. Zij hebben de routekaart aardgasvrij gemaakt en twee buurtbijeenkomsten georganiseerd.


De gemeente Zeist heeft altijd opengestaan voor en meegedacht met onze activiteiten. We hebben ook subsidie gekregen zodat De WarmteTransitiemakers ons konden ondersteunen.


De Klankbordgroep was gevormd voor het project aardgasvrij. Dit is een groep bewoners die mee wilde denken. Zij hebben input gegeven en meegedacht met de vorming van de routekaart.


De bewonersvereniging helpt ons met communicatie naar jullie door middel van nieuwsbrieven en hun website. Verder namen zij ook deel aan de klankbordgroep en hebben ons ondersteund met de bewonersbijeenkomsten.

Maarten van Deursen – Montessorilaan

 

Bert Bongaerts – Jan Ligthartplein

 

Mickael van Wordragen – Jan Ligthartplein

 

Dirk van Koningsbrugge – Fröbellaan

In het nieuws

Bewoners willen van het aardgas af – nieuwsbode-zeist.nl


Een groep bewoners uit de Pedagogenbuurt onderzoekt of het mogelijk is de buurt aardgasvrij te maken. Maarten van Deursen is een van de bewoners die het initiatief namen om de wijk te verduurzamen. Inmiddels hebben bewoners samen met de gemeente een subsidie aangevraagd om andere energiebronnen dan gas aan te boren.
www.nieuwsbode-zeist.nl

Pedagogenbuurt op zoek naar nieuwe energie na afgewezen PAW-subsidie – departicipatiecoalitie.nl 

Bert Bongaerts is een gedreven energieambassadeur. Hij heeft zelf al behoorlijk wat duurzame investeringen gedaan aan zijn woning. Maar hij zet zich ook nog actief in voor het verduurzamen van zijn eigen buurt in Zeist.

departicipatiecoalitie.nl