Routekaart

Samen met De WarmteTransitieMakers hebben we voor onze buurt uitgezocht wat de mogelijke routes voor de buurt zijn om uiteindelijk van het aardgas af te gaan. 17 Februari 2020 hebben zij de resultaten gepresenteerd in een drukbezochte bijeenkomst. Ook hebben zij een routekaart gemaakt.

Uitgangspunten:

Samen met bewoners van de pedagogenbuurt zijn de volgende uitgangspunten opgesteld:

  1. Een aardgasvrije woning moet voor iedereen betaalbaar zijn.
  2. De oplossing(en) voor een aardgasvrije buurt moet(en) steun hebben van de bewoners.
  3. Mensen die zelfstandig aan een oplossing willen werken zijn vrij om dit te doen.

Oplossingen:

1. Individueel

Een warmtepomp voor elke woning, in combinatie met volledige isolatie van de woning Door de warmtevraag in de woning ver terug te dringen met een goede isolatieschil en het aanpassen van de verwarmingsinstallatie naar vloerverwarming of speciale radiatoren, kan de woning verwarmd worden met een warmtepomp.

Haalbaarheid: Het is ingrijpend en kostbaar om de woningen zo ver te isoleren dat deze geschikt worden voor verwarming met een warmtepomp. Dit heeft te maken met het ontwerp van de woningen (veel glasoppervlak). De woning wijkt sterk af van woningen in Nederland waarin nu warmtepomptechniek wordt toegepast.

2. een klein warmtenet

in de pedagogenbuurt met zonnewarmte als bron.  Via een warmtenet in de buurt wordt warmte geleverd die in de woning gebruikt wordt voor verwarming en warm water. Een ‘afleverset’ komt in de plaats van de CV-ketel en wordt aangesloten op de bestaande radiatoren in de woning. Naast de afleverset zijn er geen nieuwe installaties in de woning nodig

Haalbaarheid:Een klein warmtenet op zonnewarmte is financieel lastig te realiseren. Er zijn relatief weinig afnemers en de kosten voor het systeem zijn hoog. Hierdoor is veel subsidie nodig.

3. een groot warmtenet

voor de Pedagogenbuurt inclusief Vollenhove. Via een warmtenet in de buurt wordt warmte geleverd die in de woning gebruikt wordt voor verwarming en warm water. Een ‘afleverset’ komt in de plaats van de CV-ketel en wordt aangesloten op de bestaande radiatoren in de woning. De installaties bevinden zich buiten de woning, op een centrale plek in Vollenhove.

Haalbaarheid: Een groot warmtenet inclusief Vollenhove lijkt de meest logische optie voor de buurt. Door één groot systeem te creëren voor de wijk zijn de kosten voor het systeem per woning relatief laag. Wij willen daarom dat het mogelijk is voor de bewoners van de Pedagogenbuurt om aan te sluiten, als een groot deel van de buurt dit wil.

Conclusie van de Warmtetransitiemakers

Op basis van de huidige onderzoeken lijkt een groot warmtenet voor de Pedagogenbuurt en Vollenhove de
meest logische optie voor de buurt. De kosten in de woningen zijn hiervoor namelijk lager en de energierekening
is vergelijkbaar met de huidige. Ook zijn er in de woning weinig aanpassingen nodig.
Dit betekent niet dat wij de keuze voor een individuele warmtepomp afraden. Een warmtepomp kan voor
een woning alsnog een verstandige keuze zijn. Bijvoorbeeld wanneer er veel geïsoleerd is/wordt en er
vloerverwarming is aangelegd  


Als werkgroep gaan we hierin mee. We zijn daarom actief bij het project Vollenhove Vooruit waar de mogelijkheden van een groot warmtenet onderzocht worden. Verder focussen we ons op het helpen met het verduurzamen van de huizen. De energiebesparing die dit oplevert is niet alleen fijn voor nu, maar ook als er in de toekomst een warmtenet komt. Ook geeft verduurzamen je de optie voor een warmtepomp voor mensen die dit willen.