Aardgasvrij

 Vanuit de Europese Green Deal hebben alle Europese landen zich het doel gezet om in 2050 CO2-neutraal te worden om de opwarming van de aarde tot 1.5 graad te beperken. Dit geldt ook voor Nederland. Tussen de andere Europese landen doet Nederland het nog niet zo goed. Over alle sectoren gaat Nederland maatregelen nemen. Deze afspraken worden definitief gemaakt in het klimaatakkoord. Een belangrijk onderdeel om verbetering te boeken is het stoppen met gebruiken van aardgas in woningen.

Een plan maken van een wijk kan niet zomaar. Technische, sociale en economische factoren maken dit tot een ingewikkeld vraagstuk. De bewoners spelen hier dus een belangrijke rol. Een eigenaar bepaalt zelf wat er gebeurt in zijn/haar woning. Toch zal het in de toekomst zo zijn dat de gemeente kan besluiten dat er geen gas meer door de wijk stroomt, maar een alternatieve warmtebron wordt aangeboden. Als buurt sta je sterker in het meebeslissen aan deze oplossing.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

 1. Een aardgasvrije woning moet voor iedereen betaalbaar zijn.

2. De oplossing(en) voor een aardgasvrije buurt moet(en) steun hebben
van de bewoners.
3. Mensen die zelfstandig aan een oplossing willen werken zijn vrij om
dit te doen.

Aardwarmte

Aardwarmte is een veelbelovende oplossing voor onze wijk. Er zijn onderzoeken gaande naar de mogelijkheden voor een warmtenet gevoed door aardwarmte. Dit wordt onderzocht als gezamenlijk warmtenet samen met de Vollenhove flats.  

Voor de bewoners van de Pedagogenbuurt heeft dit een belangrijk voordeel. Het warmtenet zal namelijk van hoge temperatuur zijn, en dus zal het voor iedereen mogelijk zijn om het huis warm te houden zonder verdere aanpassing. Dus geen dure verbouwingen of warmtepomp. 

Voor nu is het afwachten wat de uitkomst zal zijn van de proefboring

 

 

Routekaart

Samen met De WarmteTransitieMakers hebben we verkend wat de mogelijkheden zijn voor de om in de toekomst de wijk aardgasvrij te maken. Dit leidde tot 3 mogelijke routes. De individuele route, waar iedereen individueel van het aardgas af  zou gaan, door bijvoorbeeld een warmtepomp. De tweede optie was een klein warmtenet voor onze buurt. Als laatst is er de mogelijkheid om samen met de hele wijk Vollenhove een warmtenet op te zetten. 

Transitievisie Gemeente zeist

Alle gemeenten van Nederland moeten in 2021 een “warmtetransitievisie” waarin staat hoe de verschillende wijken straks een alternatieve warmtebron voor gas krijgen. Die oplossing is niet voor elke wijk of buurt hetzelfde. Sommige wijken worden snel aangepakt, andere later. In elk geval zal elke wijk voor 2050 gasloos moeten worden.

Gemeente Zeist heeft een in de Transitivisie Warmte een voorlopige route geschetst voor een aardgasvrije gemeente in 2050. Voor onze wijk wordt ingezet op een warmtenet voor 2035, samen met de Vollenhove flats. 

 

 Lees mee over de transitivisie op de website van de gemeente.

 

 

Vollenhove Vooruit

Het aardgasvrij maken van van Vollenhove valt onder het project Vollenhove Vooruit. De ambitie binnen dit project is om voor 2035 de wijk van het aardgas te hebben. De Pedagogenbuurt valt hier vooralsnog ook onder. De mogelijkheden voor een warmtenet worden onderzocht.  

 

 

Lees meer op de website van de gemeente

 

 

Individueel all-electric

Alhoewel er plannen gemaakt worden voor een warmtenet is er ook een individuele optie. Je maakt dan geen gebruik van het warmtenet. Als het warmtenet er komt betekent dit wel dat op termijn het gas afgesloten kan worden. Het alternatief is all-electric waarbij het huis verwarmd wordt met een warmtepomp. Mijn Groene Huis heeft uitgezocht wat dit betekent voor individuele huizen en de gehele buurt.